Sıkça Sorulan Sorular

ÜMMÜ KUMRU Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi


Genel Sorular

Çocuğunuzda; - Saldırganlık, çalma, yalan, küfür, tikler, okul korkusu, dışkı kaçırma, altını ıslatma, tırnak yeme, kekemelik, parmak emme, inatçılık, dikkat bozukluğu eksikliği gibi uyum ve davranış sorunları;
- Çekingenlik ve utangaçlık, içe kapanıklık, korkular ve gece korkusu, depresyon, takıntılar, öfke ve öfke nöbetleri, aşırı ve ani tepki, sürekli ağlama, kıskançlık ve kardeş kıskançlığı, aileye/anneye/babaya bağımlılık, sınav kaygısı, özgüven eksikliği, unutkanlık, algı bozukluğu/güçlüğü, duyusal ve sosyal uyum güçlükleri, uyku bozukluğu, saç yolma, oyun kurmada güçlük, iletişim kuramama, ergenlik dönemi sorunları ve ergenlikte otoriteye karşı direnç gibi sorunlar;
- Ders çalışmama ve ders çalışmaya karşı direnç, arkadaş/anne/baba ilişkilerinde çatışma, okul ve ders başarısızlığı, okuldan/evden kaçma, okuma ve yazma sorunları, okula direnç gibi sorunlar;
- Dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel yetersizlik, yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, down sendromu, otizm, işitme engeli, görme engeli veya bedensel engel varsa veya gözlemlemekteyseniz hiç vakit kaybetmeden ilgili yerlere müracaat ederek bilgi alabilirsiniz.
Merkezimiz’e, sadece çocuğunuzun kaydı için değil, özel eğitim ve rehabilitasyon alanı ile ilgili her türlü konuda bilgi almak için her zaman müracaat edebilirsiniz.

Kurumsal Hizmetlerle İlgili Sorular

Merkezimize müracaat eden çocuklarımız, değerlendirme kurulumuz tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucunda çocukların gelişim düzeyleri ve eğitim performansları belirlenmektedir. 
Sağlık kurulu ve RAM özel eğitim değerlendirme kurulu raporları da göz önünde bulundurularak, çocukların bireysel özellikleri ve eğitsel performanslarına göre özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ile diğer hizmetler verilmektedir.

Bir çocuğun Merkezimiz’e kaydının yapılabilmesi için öncelikle “Sağlık Raporu ve Rehberlik Araştırma Merkezinden alınan Eğitim Raporu”nun olması gerekmektedir. Yapılan görüşme(ler) ve değerlendirmeler sonucu çocuğun Merkezimiz’e kaydı uygun görüldüğü takdirde, velisinden çocuğun kuruma kabulü için gerekli olan evraklar istenmekte ve sonrasında kayıt yapılmaktadır.

Sosyal güvence aranmaksızın bütün çocukların ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır.
Ücretlerin karşılanabilmesi için “sağlık kurulu raporu” ve “RAM özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” alınmalıdır.

Sosyal güvence aranmaksızın bütün çocukların ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır. Ücretlerin karşılanabilmesi için “sağlık kurulu raporu” ve “RAM özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” alınmalıdır.

Çocuğunuz eğitimdeyken, belirli program dahilinde çocuğunuzun yararına olabilecek durumlarda seans odasında ve gözlem camlarından izleyebilirsiniz.

 Servis hizmetimiz, öğrencilerimize ücretsizdir. Servis araçlarımız, servis hizmetlerine uygun donanıma sahip ve son model araçlardan oluşmaktadır. Bütün servis araçlarımız, araç takip sistemi ile hem internetten hem de cep telefonları aracılığıyla takip edilmektedir.

Hem sağlık kurulu raporu alınması aşamasında hem de özel eğitim değerlendirme kurulu raporu alınması aşamasında, aileye gerekli kolaylıklar ve yardımlar mesleki müdahaleler çerçevesinde merkezimiz tarafından sağlanmaktadır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyona Yönelik Sorular

Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

 Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerin; gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan özel eğitim ve rehabilitasyon programıdır.

 Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin; dil ve konuşma, zihinsel, işitsel, görsel, fiziksel, motor ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi için yapılan bire bir eğitimi ifade eder. Başka bir ifadeyle bireysel eğitim, bir çocuğa bir uzman tarafından verilen birebir eğitim şeklidir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin; dil ve konuşma, zihinsel, işitsel, görsel, fiziksel, motor ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi için yapılan grup çalışmalarını ifade eder. Grup eğitimi ve rehabilitasyonu; seviyeleri (yaşları, gelişim özellikleri, eğitim performansları, bireysel gereksinimleri ve ihtiyaçları) birbirine yakın olan ve ortalama 4-8 çocukla yapılan eğitim şeklidir.

 Fizyoterapi; hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapistler tarafından uygulanan fizik tedavi programıdır.

 Çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve duruma uygun anlamlı cevap çıkarmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. 
Tüm dünyada fizyoterapist, ergoterapist ve konuşma terapistleri tarafından geçerli ve gerekli eğitimler alındıktan sonra öğrenilir ve uygulayıcı sertifikası alanlar tarafından uygulanır.

Ergoterapist, Fizyoterapi ile yeniden kazanılan hareket ve fonksiyon becerilerininj günlük yaşama geçişini ve günlük yaşamda uygulanmasını çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak sağlayan üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş birsağlık personelidir. 
Fizyoterapist , Hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma , hastalık ve yaşlılık durumlarında bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme ve tedavi yöntemlerini planlayıp uygulayarak,kişiye yeniden hareket ve bağımsızlık kazandıran üniversitelerin ilgili 4 yıllık bölümlerinden mezun olmuş bir sağlık personelidir.

 

 - İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı 
- Özgül Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı 
- Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı 
- Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı 
- Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı 
- Duyu Bütünleme Terapisi

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan çocukların kısa sürede başarıyı yakalayabilmesi ancak ve ancak aile ile birlikte hareket etmek ile mümkün olmaktadır. 
Kurumumuzda bu hizmetler uzman psikologlar tarafından sürdürülmektedir. Kurumumuzun aile hizmetlerinden bazıları şunlardır: Aile danışmanlığı ve rehberlik, aile eğitimi ve seminerleri, psikolojik danışmanlık.

RAM’dan önerilen rapora göre bir ayda devlet desteği ile 8 seans bireysel eğitim veya 8 seansı bireysel eğitim + 4 seansı grup eğitimi olmak üzere 12 seans eğitim alabilir.

 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 18.maddesi gereği bu karara itiraz etme hakkınız var. Bu maddede yer alan açıklamalar şöyle: 
a) Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir. Buna göre kurul uygun gördüğü takdirde yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir ve bir ay içerisinde aileyi bilgilendirir.

 Rehberlik ve Araştırma Merkezinde incelenen ve zihinsel engeline yönelik kaynaştırma kararı olan öğrenciler (engeli ve performansı göz önüne alınarak) ile özel eğitim sınıfında eğitimini tamamlayan öğrenciler 8. sınıfı bitirdikten sonra iş Okullarının eğitiminden yararlanıyor. 
İş okulları 21 yaşından gün almamış, orta düzeyde yetersizliği olan bireyler veya ilköğretimlerini tamamlayıp genel ve ortaöğretim programlarına devam edemeyecek özel eğitim gerektiren bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, iş hayatı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla gündüzlü olarak açılan okullardır. (özel Eğt. Hiz. Yön. Madde 39) 
Bu okulun eğitim-öğretim imkânlarından yararlanabilmek için öğrencilerin merkezimizde tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Değerlendirme sonucunda öğrencilerimiz İş Okulu’na resmi olarak yönlendiriliyor. İş Okullarına öğrenci velisi direk gidip kayıt yaptıramıyor. Kayıt için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kurul kararının alınması gerekiyor. Kurtul kararının alınabilmesi rehberlik ve araştırma merkezinin inceleme raporu, hastane raporu ve ilköğretim diplomasını zorunlu kılıyor. 8. sınıf sonrasında öğrenci velisinin/ okul yönetiminin merkezimizden randevu alması ve süreci başlatması gerekiyor. İnceleme tarihine kadar diplomalarını yetişmemesi durumunda daha sonra değiştirilmek üzere öğrenci belgesi ile de işlemler başlatılabiliyor. 
İlköğretimde kaynaştırma eğitimine alınan ve bu programı tamamlayanlara “diploma”, alınan her türlü özel eğitim önlemine rağmen, programın amaçlarını gerçekleştiremeyen öğrencilere de “öğrenim belgesi” veriliyor. (Özel Eğitim Hizmetleri Yön. Madde 73)

Bu raporların çocuğunuzun geleceğine hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Tam tersine çocuğunuzun okulunda ve çevrenizde uğrayabileceği haksızlıklara karşı koruma kalkanı oluşturacaktır. Çocuğunuz için okulunda özel durumuna uygun eğitim programı yapılacak ve sınavlarda var olan özel durumu göz önüne alınacaktır. 
Çocuğunuz hırpalanmaktan ve kapasitesinin üstünde performans beklentisinden kurtulacaktır. Ayrıca çocuğunuz TEOG ve Üniveriste sınavlarında ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ortamlarda sınava girme avantajı sağlayacaktır. Rapor süreleri 1 yıldır ve süresi dolan raporun hükmü kalmamaktadır.

 Çocuğunuz kaynaştırma programına dahil olduğunda yaşıtlarıyla aynı ortamlarda aynı eğitimden faydalanacaktır. Eğitim programlarında özel durumu göz önünde bulundurularak uyarlamalar yapılacaktır. Sınavlarda da düzenlemeler yapılacaktır. 
Kısacası çocuğunuz hırpalanmayacak ve başarılı olma şansı yakalayacaktır. Herhangi bir dezavantajı yoktur.

Fakültelerin Özel eğitim öğretmenliği bölümlerinden mezun Özel Eğitim Alanı Öğretmenleri, 
Psikolog, 
Fizyoterapist , 
Çocuk Gelişimi Eğitimi ve Uzmanı ,
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni, 
ve ihtiyaç dahilinde beden eğitimi öğretmeni ve el sanatları öğretmenleri çocuklarımıza ek yarar sağlamaktadır. 
Ayrıca çocuğunuzla çalışacak eğitimcilerin ;
Öğretmekten zevk alması , eğitimiyle bir fark yaratmaya çalışıyor olması , pozitif enerji yayması , kişisel ilişkilerinde ve işi üzerinde yoğunlaşabilmesi, iyi organize olması , kendini yüzde yüz işine vermesi ,standartları olması ,değişik fikirlerden ilham alması ,değişime açık olması ve açık fikirli olmaları tercih sebebiniz olmalıdır.