DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için en önemli faktörlerden biri sağlıklı bir işitmenin olmasıdır.

İşitme kayıpları, çocuğun dil ve konuşma gelişiminde gecikmelere, bu gecikmeler nedeniyle de öğrenme sorunlarından benlik gelişimine; akademik başarısızlıktan iletişim sorunlarına bir dizi problemi beraberinde getirecektir.

Bu nedenle işitme kaybı olan çocukların erken dönemde tanılanması ve uygun eğitime yönlendirilmesi çok önemlidir.

İşitme kaybı olan bireylerde karşılaşılabilecek dil ve konuşma sorunları, işitme kaybının ortaya çıkış zamanına, türüne, tanılanma zamanına, derecesine, çocuğun işitme cihazı veya koklear implant kullanmasına,
işitme cihazı ve/veya koklear implant kullanma yaşına, aldığı eğitim türüne vb. pek çok faktöre bağlı olarak değişim gösterecektir.