DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

DİSKALKULİ nedir?

 Özgül Öğrenme Güçlüğü DİSGRAFİ (Matematik Alanında Güçlük) nedir?
Bu çocuklar zeka düzeylerinin ve yaşlarından beklenenin belirgin derecede altında matematik yeteneğinin bulunması ile dikkat çekerler. 
Genellikle ilkokul 1 yada 2. sınıfta matematik kavramlarını anlama ve öğrenmedeki zorluk belirgin hale gelir. 
Türkçe ve sosyal dersleri ile kıyaslandığında matematikteki başarının oldukça düşük olduğu görülür. 
Matematik becerideki yetersizlik başta matematik dersi olmak üzere matematik kavram ve işlemlerinin kullanıldığı fen dersleri gibi diğer derslerde başarısızlık oluşturur. Aynı zamanda çocuk günlük işlerde kullanılan basit matematik işlemleri yaparken zorlanabilir ve bu durum çocuğun hayatında kısıtlayıcı olabilir. Matematik beceri bozukluğu diğer akademik beceri bozuklukları ile birlikte görülebilir. 
Zeka düzeyi iyi olan çocuklarda ilkokul 4 ve 5. sınıf düzeyinde daha karmaşık problem ve işlemlerin öğrenilmesiyle sorun açığa çıkabilir. 
Matematik beceri bozukluğu olan çocukların zorlandıkları alanlar şunlardır: - Matematik terim, sembol ve işaretleri kavrama güçlüğü 
- Sayı saymayı öğrenmede güçlük 
- Dört işlemi kavramada güçlük 
- Geometrik şekil ve sembolleri anlamada güçlük 
- Problem çözme güçlüğü 
Matematik beceri bozukluğu için birebir eğitim alınması, çocukların bu konudaki zorluklarını aşmasında çok yardımcı olmaktadır.