DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğin Özellikleri

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğin Özellikleri
HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK.. 
- Geç ve güç öğrenirler. 
- Dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır. İlgi alanları dardır. 
- Kısa süreli belleklerinde problem vardır. Kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçiş yapamazlar, zorlanırlar. 
- Akademik başarıları normal gelişim gösteren bireylerden gerilik gösterirler.
- Kişisel, sosyal özelliklerinde ve davranışlarında bazı problemler gösterebilirler.
- Dil ve konuşma bozuklukları yaygındır.
- İş edinmede ve bu işi sürdürmede problemleri vardır.
- Unutkandırlar.
- Güdülenme eksikliği vardır.
- Başarısızlık daha çok okumada, okuduğunu anlama ve anlatmadadır.
- Genelleme yapamazlar.
- Öğrendiklerini çabuk unuturlar.
- Genellikle kendilerinden yaşça küçük çocuklarla iletişim kurarlar.